...

НОВИНИ

МОРСКИ РИБОЛОВ НЕСЕБЪР ПРЕД "КАПИТАЛ"

"ПЪЛЕН НАПРЕД СРЕЩУ ВЯТЪРА"

Начало и Развитие: Бизнесът с риба в Несебър започва с търговия на цаца преди повече от 20 години. През 2006 г. компанията строи своя собствена фабрика и постепенно разширява дейността си.

Производство и Продукция: Фабриката преработва различни видове риба, включително цаца, чернокоп, сафрид и др. Компанията поддържа собствен кораб и се снабдява с риба през целия сезон.

Разширение на Пазара: Освен българския пазар, компанията развива внос на рибни продукти от различни държави и работи с големи вериги като “Лидл”, “Кауфланд”, “Билла” и други.

Предизвикателства и Устойчивост: През 2020 г. компанията успешно се справя с предизвикателствата, породени от пандемията. През 2022 г. преживява пожар във фабриката, но благодарение на решителност и нови партньори успешно се възстановява.

Бъдещи Планове: С компенсация от застраховката и нова стратегия за пазаруване, фирмата планира да продължи развитието си, включително разширение на складовата база.

ПРОЧЕТИ ТУК

„МОРСКИ РИБОЛОВ - НЕСЕБЪР" ПОЛУЧАВА БЛИЗО 500 ХИЛ. ЛЕВА ПО ПМДР

Стелиян Мартинов / Управител на Морски Риболов Несебър

заместник-министърът на земеделието Деян Стратев сключва договор за 462,057 лева с “Морски риболов Несебър” ООД, като част от Програмата за морско дело и рибарство. Инвестицията включва модернизация на рибопреработвателен цех с енергийно ефективна линия за опаковане, подобрение на организационните системи и очаквани енергийни спестявания от над 10%. Въз основа на тази информация, “Морски риболов – Несебър” получава около 500 000 лева по Програмата за морско дело и рибарство.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.