Свържете се с нас

КОНТАКТИ

Търговски Отдел:

info@morskiribolov.com – Десислава Събева

+359 89 333 5893

 

Външна търговия:

morskiribolovltd@gmail.com – Щелиян Петров

+359 878 86 3960

 

sales@morskiribolov.com – Димитър Мечечиев

+359 877 378 886

 

Управител:

morskiribolovsm@abv.bg – Стелиян Мартинов