You are here

Тръжна документация за оборудване за пакетаж

Няма гласове.

„МОРСКИ РИБОЛОВ – НЕСЕБЪР“ ООД, в качеството си на бенефициент по Договор № МДР–4П–01–32/09.08.2017 г. „Изграждане и оборудване на цех за въздушно замразяване на дребна риба в „Морски риболов - Несебър“ ООД“ открива процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване по проект „Изграждане и оборудване на цех за въздушно замразяване на дребна риба в „Морски риболов - Несебър“ ООД“, договор № МДР–4П–01–32/09.08.2017:

1. Охладителен контейнер с транспортна лента - 1 бр.

2. Транспортна лента с глазиращо устройство - 1 бр.

3. Линия за дозиране и пакетиране - 1 бр.

4. Термо - трансферен принтер - 1 бр.“

 

Крайният срок за подаване на оферти в информационната система ИСУН 2020 е 12.06.2018 г. (23:59 часа).

Пълният комплект документи може да бъде намерен и на адрес: https://eumis2020.government.bg , раздел „Е – тръжни процедури“.