You are here

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Морски Риболов 5.013

Няма гласове.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „МОРСКИ РИБОЛОВ – НЕСЕБЪР“ ООД – гр. Несебър започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG14MFOP001-5.013-0003-C01/17.08.2020 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Срок на изпълнение: 4 месеца;

Място на изпълнение: гр. Несебър;

Общ размер на допустимите разходи: 80 000,00 лева.

Размер на безвъзмездната помощ: 80 000.00 лева.

Проектът цели да се осигури помощ за оборотен капитал и компенсиране на производители на преработвателни предприятия, които преработват продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от пандемията COVID-19.